שיר שכתבה טל ניסן בעת המסע לפולין, בנסיעות בין מחנות המוות לבתי הכנסת. שאלת האמונה בשואה.
02:08 (14/08/13) טל ניסן

אל מלא רחמיםהשוכן במרומים המעמיד בניסיונות חפים ותמים אילו שם פעמים ממרומיו אל הארץ היה אדון כל העולם עד לכל מאמינו שנחנקו בתפילה שרכנו אל המוות שצלם דתם הנואשת שיסעה אותם לאבל ונותר רק הספר נותרו רק פסוקים איפה היית אתה אז אל מלא רחמים