שיר חדש לחודש השיא, פרי עטה של טל ניסן
07:01 (12/05/13) טל ניסן

קוראי "הארץ" שמנויים ל"ידיעות"אנשי ה"מרצ" שמצביעים "העבודה" בבחירותדוגלי השלווה שחיים במרכז העיראוהבי העברית שצועקים "תחריר" חובבי הקריאה שמסתפקים במודעהנראים פובליציסטים אבל אין להם דעהחסכני החשמל שלא מכבים את האורעושים הרבה רוח אבל אף אחד מהם לא גיבור אנשי המסורת שמדליקים אש בשבתולא אכפת להם שהילדה בכלל עזבה את הדתרצים באוויר למרות שיש ברירה אחרתותמיד, תמיד פוחדים לצאת מהמסגרת אומרים הרבה אבל עושים מעטכל יום מסתיים בתחושת הכמעטואולי קצת אכפת להם מה קורה מסביבאבל לא מספיק כדי לעשות משהו לפני בוא האביב זכויות היוצרים על התמונה שייכות לאביהוד דנציגר