שיר מאת מיכל מאליק
09:42 (11/08/17) כתב אורח

כמה שאני אופטימי, ככה אני פסימילא מאמין שננצח במלחמה אבל עדיין יש בי תקווה קטנה שנצליח להתגבר אל מה שקרה כמו הרוח החזקה כמו הים הגועש כמו הר געש מתפרץזה לא צפוי זה לא צפוי שנצליח אבל כמו שאני פסימי, אני גם אופטימימאמין בהצלחה ולא מפחד מכישלון חושב שהכול לטובה בסוף כל יום תגידו שאני משוגעתגידו שאני מטורף לי זה לא מזיזכמה שאני אופטימי, ככה אני גם פסימיאולי זה מוזראולי לא הגיוני אבל זאת הדרך שלי כל הזכויות על התמונה שמורות ל geralt ממאגר CC של PIXABAY