שיר מאת תומר לזרוביץ'
11:42 (24/05/17) תומר לזרוביץ'

הכל כבר השתנה ביאיך שפגשתי אותהלמה כך זה קרהלא התכוונתי אבל היאנכנסה לי לנשמה וכשניסיתי לקרוא להאל ליבי , היא החליטהשהיא לא רוצה בנשמתילא יודע מה לעשותלמה כל הזמןאני חייב לטעותאבל כמו תמיד הכאב בליבי מסתובב תפתחי את העינייםותראי אותימושיט לך ידייםתתפסי את ידיתאמרי שאת שליאת יודעת שאת האחתהמיוחדת שלי אבל כמה זה כואבשהצד השני לא אוהבאתה נשאר בכאבךנתת לה את נשמתך היא הלכה היא לא רוצההיא פגעה בנשמתךחלמת תמיד שהיאתמיד שלךאבל כמו תמיד הכאבבליבי מסתובב כל הזכויות לתמונה שמורות ל Alan Levine ממאגר CC של פליקר