שיר מאת תומר לזרוביץ', ליאור קלורס וליאל יאיר
10:24 (18/05/17) תומר לזרוביץ'

בן:איך פתאום נכנסת לי לחייםהפכת אותם למאושריםדווקא ברגעים הכי קשיםאיך הפכנו להיות זוג יונים בת:איך פתאום נכנסת לחייוהשמש זורחת מעליילא האמנתי שכך זה יקרהלא מסוגלת לצאת מזה פזמון:איך התחלנו כידידיםוהפכנו להיות זוג יוניםנכון שאנחנו לא מכיריםאבל אנחנו אוהביםכמו בסרטים בת:ואחרי שאנחנו הכרנוקצת התאהבנוקצת נפתחנווגילנו שאנחנו דומיםממש כמו זוג מלאכים בן:ומאז הרגע הראשוןאני לא מצליח לישוןהראש נמצא רק במחשבותאיך רוצה איתך להיותאת חיי רוצה איתך לחיות כל הזכויות שמורות ל The British Library ממאגר CC פליקר